commercial practice

  1. ticari teamül
  2. İsim ticaret gelenekleri
  3. ticari âdetler
  4. ticaret dünyasındaki teamüller
  5. ticari uygulama
iyiniyetli ticarî uygulama
iyiniyetli olağan ticarî uygulama
sağlam ticari örf ve âdetlere uygun