commercial property

  1. ticari mal
  2. gayrimenkul işyeri
  3. ticari amaçla kullanılan mülk
  4. ticarî mülkiyet