1. İsim, Rekabet Hukuku taahhüt
 2. İsim, İnsan Kaynakları adanma
 3. İsim vait, taahhüt, adama.
  We must honor our commitment = committals to other nations. I have made a commitment
  = committal to help you and I shall do everything I can.
  without commitment = committal: bir mecburiyet olmaksızın.
 4. İsim teslim/tevdi/emanet etme/olma.
 5. İsim (mecliste) komisyona havale.
 6. İsim hapsetme, cezaevine gönderme.
 7. İsim hastaneye/tımarhaneye gönderme/kapatma.
  the commitment = committal of the criminal to a special hospital.
 8. İsim, Hukuk hapis ilâmı, birinin cezaevine veya tımarhaneye gönderilmesini bildiren mahkeme kararı.
 9. İsim (cinayet/suç) işleme, irtikâp.
 10. İsim bağlantı, zorunluluk, mecburiyet.
  I don't get married because I don't want any commitment = committals.
 11. İsim kesin karar.
  We have made a commitment = committal to pay our bills on time.
 12. İsim bağlılık, ilgi, alâka, kendini adama.
kredi avansı
banka taahhüdü
bağlayıcı taahhüt
kredi taahhüdü
bir taahhüt altına girmek Fiil
(US) kesin (bağlayıcı) ipotek taahhüdü
bir taahhüt içermek Fiil
taahhüdünü yerine getirmeme
bir taahhütte bulunmak Fiil
herhangi bir taahhüde girmeden
bağlayıcı olmayan teklif
yarım gün çalışma taahhüdü
yarımgün çalışma taahhüdü
şahsi taahhüt
alım taahhüdü
alış taahhüdü
sınırlı bir süre için geçerli olan taahhüt
borsa taahhüdü
borsa taahhüdü
bir taahhüt altına girmek Fiil
(US) tutuklama emri
(AT) girişilen taahhütler için ödenecekler İsim
finansman kredisi
finansman faizi
bir kanun tasarısının sunulması
gider taahhüdü
giderlerin taahhüdü
sözünde durmama problemi İsim, Rekabet Hukuku
(US) akıl hastanesine koyma
(US) bir çalışanın bir şirketin hizmetinde harcamaya hazır olduğu zaman süresi
(US) akıl hastanesine yerleştirdikten sonra duruşma