committee council

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi İsim, Avrupa Birliği
konsey heyeti
konsey kurulu