committee council

  1. danışma kurulu
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Noun, European Union
konsey heyeti
konsey kurulu