common measure

  1. İsim (bkz: common time ).
  2. İsim
    hymnal stanza ile ayni anlama gelir. ilâhilerde kullanılan, 2'nci ve 4'üncü mısraları kendi aralarında
    kafiyeli kıta:
    abcb gibi. (Bazen 1 ve 3'üncü mısralar da birbiriyle kafiyelidir:
    abab gibi).