common soil

bir kimsenin başka birinin arazisinde maden veya taşocağı işletme hakkı