common stock

sınıflandırılmış adi hisse senedi
adi hisselerden oluşan sermaye
imtiyazsız hisse senedi
adi hisse senedi
tedavüldeki adi hisseler İsim, Muhasebe
adî hisse senedi
adi hisse senedi
esas sermaye