1. İsim, Psikoloji uyma
 2. İsim uyma, başeğme, itaat, razı olma.
  compliance with rules and regulations: kural ve tüzüklere uyma.

  refuse compliance with an order: bir emre itaat etmemek.
 3. İsim uygunluk, uysallık.
  in compliance with … : …'e uygun olarak, … gereğince.
  a delivery made in
  compliance with a customer's wishes.
 4. İsim, Fizik (a) zorlanma: zorlayan kuvvetin işlevi olarak elastik bir cismin zorlanması, (b) şekil değiştirme katsayısı:
  mekanik bir dizgenin eşsüreli değişen kuvvet etkisiyle şekil değiştirmesini belirten katsayı.
emirlere göre hareket etmek Fiil
birinin rızasından emin olmak Fiil
birinin muvafakatından emin olmak Fiil
uygunluk belgesi İsim
şirket yasasına uygunluk bildirimi
(bir kurala) tamamıyla uymama
riayet etmeme
vergi ödeme istekliliği
uygunluk denetimi
uygunluk belgesi İsim
bir menkul değerler kuruluşunda menkul değerlerin alım satımında sahtekârlık veya dürüst olmayan bir
taraf olup olmadığını inceleyen yetkili
uygunluk teftiş raporu
uyum görevlisi İsim, Hukuk
uyum programı İsim, Rekabet Hukuku
sözleşmedeki bir madde gereğince
bir şarta uyma
kanuni formalitelere uyma
bir emre itaat etmek Fiil
kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu İsim, İşletme
talimatınıza uygun olarak
bir mahkeme emrine uymamak Fiil
İmalat Yeterlilik Belgesi İsim, Ulaşım
Hizmet Yeterlilik Belgesi İsim, Ulaşım