compliance

 1. Noun, Psychology uyma
 2. Noun uyma, başeğme, itaat, razı olma.
  compliance with rules and regulations: kural ve tüzüklere uyma.

  refuse compliance with an order: bir emre itaat etmemek.
 3. Noun uygunluk, uysallık.
  in compliance with … : …'e uygun olarak, … gereğince.
  a delivery made in
  compliance with a customer's wishes.
 4. Noun, Physics (a) zorlanma: zorlayan kuvvetin işlevi olarak elastik bir cismin zorlanması, (b) şekil değiştirme katsayısı:
  mekanik bir dizgenin eşsüreli değişen kuvvet etkisiyle şekil değiştirmesini belirten katsayı.
emirlere göre hareket etmek Verb
birinin rızasından emin olmak Verb
birinin muvafakatından emin olmak Verb
uygunluk belgesi Noun
şirket yasasına uygunluk bildirimi
(bir kurala) tamamıyla uymama
riayet etmeme
vergi ödeme istekliliği
uygunluk denetimi
uygunluk belgesi Noun
bir menkul değerler kuruluşunda menkul değerlerin alım satımında sahtekârlık veya dürüst olmayan bir
taraf olup olmadığını inceleyen yetkili
uygunluk teftiş raporu
uyum görevlisi Noun, Law
uyum programı Noun, Competition Law
sözleşmedeki bir madde gereğince
bir şarta uyma
kanuni formalitelere uyma
bir emre itaat etmek Verb
kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu Noun, Management
talimatınıza uygun olarak
bir mahkeme emrine uymamak Verb
İmalat Yeterlilik Belgesi Noun, Transport
Hizmet Yeterlilik Belgesi Noun, Transport