1. Sıfat anlaşmalı, anlaşarak düzenlenen/tertiplenen.
    concerted action: anlaşmalı eylem, bütün taraflarca kabul edilmiş hareket.
  2. Sıfat ortaklaşa, müştereken/birlikte icra edilen.
  3. Sıfat, Müzik birçok ses veya müzik aleti için düzenlenmiş.
toplu hareket
uyumlu eylem İsim, Rekabet Hukuku
birlikte hareket
birlikte dava
ortak fiil ve hareket
birlikte saldırı
tehacüm
uyumlu eylem İsim, Rekabet Hukuku
uyumlu eylem İsim, Rekabet Hukuku
ortak taahhüt
ortak çaba
önceden tasarlanmış bir plan olmadan hareket etmek Fiil
uyumlu eylem karinesi İsim, Rekabet Hukuku