conclusive evidence

  1. İsim, Hukuk kesin delil
  2. kati delil
  3. kesin kanıt
  4. müspet delil
  5. kesin delil
gayri menkul mülkiyetini gösteren delil
gayrimenkul mülkiyetini gösteren delil İsim, Hukuk