conclusive evidence

  1. Noun, Law kesin delil
  2. kati delil
  3. kesin kanıt
  4. müspet delil
  5. kesin delil
gayri menkul mülkiyetini gösteren delil
gayrimenkul mülkiyetini gösteren delil Noun, Law