connive at a fraud

  1. Fiil bir sahtekârlığı görmezlikten gelmek
  2. Fiil bir dolandırıcılığı görmezlikten gelmek