connive at a fraud

  1. Verb bir sahtekârlığı görmezlikten gelmek
  2. Verb bir dolandırıcılığı görmezlikten gelmek