consensual contract

  1. rızaya bağlı akit (tarafların rızasıyla resmi olmayan bir biçimde akdedilen sözleşme
  2. rızai akit