consent to sth

  1. Fiil mutabık olmak
  2. Fiil bir şeye muvafakat etmek
  3. Fiil bir şeye izin vermek
  4. Fiil bir şeye rıza göstermek
mutabakat bildirmek Fiil
mutabık olmak Fiil
râzı olmak Fiil
muvafakat etmek Fiil