1. İsim, Reklamcılık içerik
 2. İsim
  contents: (a) içerik, muhteva, içindekiler, içinde bulunanlar.
  the contents of a box. (b)
  bulduru, fihrist, (kitabın) içindekiler, münderecat.
 3. İsim konu, mevzu, söz/yazı vb. ile açıklanacak nesne.
  He sat about changing the content of the newspaper column.
 4. İsim öz, anlam, manâ, medlûl.
  The content of a poem.
 5. İsim, Mantık töz, cevher, esas: bir kavramın kapsadığı nitelikler, öznede değil kendinde var olan şey.
 6. İsim oylum, hacim.
  The bowl's content is 4 liters.
 7. İsim nicelik, (bir şeyin içinde bulunan) miktar.
  the silver content of a ton of ore: bir ton cevherde bulunan gümüş miktarı.
 8. İsim (bkz: contentment ).
 9. memnun, hoşnut.
  He seems content just to sit in front of the TV all night.
  be content with
  : … ile yetinmek/iktifa etmek.
 10. razı.
 11. istekli.
münderecat (outdated) İsim
bir şeyi canının istediği kadar yapmak Fiil
doya doya, canının istediği kadar.
doyasıya, doya doya, kana kana, canının istediği kadar.
kalori içeriği
toz içeriği
editoryal içerik İsim, Medya ve Yayıncılık
reklam amaçlı olmayan içerik İsim, Medya ve Yayıncılık
ihracat kotası İsim
altın ayarı
bir şeyde işçilik payı az olmak Fiil
bir şeyde işçilik payı az olmak Fiil
bir şeyde işçilik payı az olmak Fiil
yığıntı. İsim
esas bakımından Zarf, Hukuk
iş içeriği
(US) işin içeriği
gizil içerik.
öğrenme içeriği (Kaynak: CEDEFOP) İsim, Eğitim
mobil içerik İsim, Reklamcılık
(Br) İngiltere Lordlar Kamarası'nda olumsuz oyları sesleniş biçimi
(Lordlar Kamarası , Br) aleyhte
müsaade edilen kurşun içeriği
hammadde içeriği
ham madde içeriği
kullanıcı katkılı içerik İsim, Yazılım
içerik filtreleme İsim
içerik ağı İsim, Reklamcılık
bir mektubun içeriği
bir odanın içindekiler
gönül avutmak Fiil
içerik sağlayıcı İsim, Reklamcılık
içerdekiler teslim alınmıştır
içerik bilinmemektedir
memnun/hoşnut/tatmin etmek/olmak.
content oneself with … : … ile yetinmek/iktifa etmek.
He
contented himself with a slice of bread and cheese even though he was very hungry.
birşeyden memnun olmak Fiil
birşeyle yetinmek Fiil
iktifa etmek Fiil
fit olmak Fiil
bir fıçının içindekilerini tahmin etmek Fiil
benzin göstergesi
web sitesi içerik yazarı İsim, İstihdam
Dernekler Tarafından Tutulan Üye Kayıt Defterinde Bulunması Gereken Bilgiler ile Bu Defterin Şekli Hakkında Tebliğ Özel Isim, Hukuk