continue high

  1. Fiil (fiyatlar) yüksek olmaya devam etmek
  2. Fiil (hisse senedi) değerler yüksek düzeyde seyretmek
(borsada fiyatlar) yüksek seviyesini sürdürmek Fiil