continuous annuity

  1. sürekli irat
  2. devamlı irat
  3. sürekli gelir
  4. devamlı gelir