continuous audit

  1. sürekli denetim
  2. sürekli denetim (bir hesap döneminde aralık vermeden yapılan kontrol)
  3. sürekli teftiş (bir hesap döneminde aralık vermeden yapılan kontrol)