control law

  1. murakabe kanunu
  2. sigortacıların faaliyetlerini denetleyen kanun
Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu Özel Isim, Hukuk
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Özel Isim, Hukuk
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İsim, Hukuk