convolution

  1. İsim büklüm, sarım, kıvrım, halka, dolambaç, kangal, helezon.
  2. İsim bükülme, kıvrılma, sarılma, burulma, kangal haline gelme.
    the convolution of a long snake.
  3. İsim, Anatomi beyin kıvrımı.
konuşma alanı: beynin sol-alt-ön çıkıntısı. İsim