convolution

  1. Noun büklüm, sarım, kıvrım, halka, dolambaç, kangal, helezon.
  2. Noun bükülme, kıvrılma, sarılma, burulma, kangal haline gelme.
    the convolution of a long snake.
  3. Noun, Anatomy beyin kıvrımı.
konuşma alanı: beynin sol-alt-ön çıkıntısı. Noun