cooling off period

  1. fikir değişikliği yapmak için tanınan süre
  2. (grev kanunu) gevşeme süresi
  3. (Br) bir hayat sigortasının kabul edilmesinden sonra poliçe sahibinin fikrini değiştirerek sigortayı
    iptal edebileceği 14 günlük süre
grev öncesi dönem