bir mektubu temize çekmek Fiil
tıpkı-kopya, aslına uygun kopya. İsim
temiz kopya, düzeltildikten sonra temize çekilmiş nüsha. İsim