1. maliyet değeri
  2. maliyet değeri (bir varlığın elde edilme değeri
maliyet değeri
satın alma değeri
değer maliyete eşittir