count noses

tahmin edilen olumlu oyları saymak Fiil
bir yerde hazır bulunanları saymak Fiil