coup de main

  1. İsim baskın, ânî saldırı/hücum/taarruz.
  2. İsim ânî/beklenmedik gelişme.