1. İsim kapak kızı: resmi dergi kapaklarına basılan güzel kız.