cover paper

  1. kitap
  2. fotoğraf vb sarmak için kullanılan kalın
  3. sağlam
  4. genelde renkli kâğıt
  5. kapak kartonu
kâğıtlamak Fiil
örtbas etmek, hataları/kusurları alelacele saklamaya çalışmak.