1. mürettebat, tayfa, gemide/uçakta çalışanların herbiri veya tümü.
 2. ekip, grup.
  a repair crew: onarım/tamir ekibi.
 3. takım, kürek çekme takımı.
  varsity crew: üniversite kürek çekme takımı.
 4. kik (ince uzun sandal) yarışı/sporu.
  He went out for crew in his freshman year.
 5. erler, müfreze.
 6. sürü, güruh, kitle, kalabalık
  . a motley crew: derme çatma kalabalık, karışık bir kitle/güruh.
 7. tayfalık, yapmak, tayfa olmak, tayfa olarak çalışmak.
 8. (bkz: crow ) (pt).
tayfalarla imzalanan anlaşma
uçak ekibi
uçak mürettebatı
yolcu ve tayfaları kurtarmak Fiil
kabin ekibi İsim, Ulaşım
tayfaları terhis etmek Fiil
tayfaları terhis etmek Fiil
film takımı
ekibi
film ekibi
uçuş ekibi
mürettebat
bütün mürettebat
(uçak) yer bakım-işletme personeli, meydan ekibi. İsim
top mürettebatı, silah mürettebatı. İsim
kadro kiralamak Fiil
tayfa kiralamak Fiil
evde çalışan personel
mürettebat listesi
yükleme işçileri İsim
mürettebat
geminin daimi personeli
boya ekibi İsim, İstihdam
tayfaların parasını ödemek Fiil
kazazede mürettebatı kurtarmak Fiil
ganimet olarak müsadere edilen gemiye yerleştirilen tayfa
tamirciler
mürettebat
tayfa
gemi tayfaları İsim
gemi adamları İsim, Denizcilik
manevra mürettebatı
tank mürettebatı
televizyon personeli
(US) tren personeli
sayısı az mürettebat
azgın tayfalar
kaptan
ekip şefi
mürettebat kabini
alabros traş.
mürettebat listesi
tayfa listesi
tayfa
mürettebat üyesi
boynu saran gömlek/sveter yakası, bisiklet yaka.
mürettebat sayısı
mürettebat yeri
uçak mürettebatı eğitimi
batmakta olan bir geminin mürettebatını kurtarmak Fiil
dünya yolculuğuna çıkmak üzere olan bir gemiye tayfa almak Fiil