1. (ıstırap veya korkudan) kıvranmak.
  2. tiksinmek, canı sıkılmak.
    Your foolish talk makes me cringe.
polise yaltaklanmak Fiil
yaltaklanma(k), tabasbus (etmek), (yalvararak) ayaklarına kapanma(k), (korkuyla) dizçökme(k)/eğilme(k)/sinme(k).

The slaves cringed every time their angry master raised his whip.