cross appeal

  1. İsim bir davada her iki tarafın kararı temyiz etmeleri
  2. mukabil temyiz talebi
  3. Fiil bir davada her iki taraf mahkeme kararını temyiz etmek
Kızıl Haç'ın yardım çağrısı