cross legged

bağdaş kurmuş/kurarak.
bacak bacak üstüne atmış (vaziyette).