cross section

 1. İsim, Mekanik kesit alan
 2. İsim kesit, makta.
 3. İsim kesit alınan parça.
 4. İsim kesit resmi.
 5. İsim kesit alma, makta çıkarma.
 6. İsim çeşni, özet, örnek: bir bütünün bütün özelliklerini taşıyan küçük numune.
  a cross section of American opinion.
 7. İsim sürvey çizgisine dik yönde alınan düşey toprak kesiti.
 8. İsim (bkz: station ) (13).
 9. İsim
  nuclear cross section ile ayni anlama gelir. etkin kesit: bir öğeciğin gelen bir temel parçacık
  demetine gösterdiği etkin yüzey; bu yüzey, parçacıklarla öğecik arasındaki etkileşim olasılığının ölçüsüdür.
(uçak) akış kesiti
cross section ile ayni anlama gelir. etkin kesit: bir öğeciğin gelen bir temel parçacık demetine
gösterdiği etkin yüzey; bu yüzey, parçacıklarla öğecik arasındaki etkileşim olasılığının ölçüsüdür.
tüketicileri temsil eden kesim
kesit almak/çıkarmak, kesit resmi yapmak.
cross-sectional: kesit+. Geçişli Fiil