cross- question

karşı tarafın tanığına soru sorma
sorguya çekme
sorgu-sual (sormak), istintak (etmek), sorguya çekme(k), mahkemede avukatın karşı taraf tanığına sual
sorması/sorduğu sual.
cross-questioning: sorguya çekme, istintak etme.