cry over spilt milk

  1. nafile üzülmek, boş yere dövünmek, telâfisi imkânsız bir şey için gözyaşı dökmek.
    It's no use crying
    over the spilt milk: Telâfisi imkânsız bir şey için gözyaşı dökmek neye yarar?