current cost

  1. cari giderler
  2. cari maliyet (bir finansal tablo kaleminin tarihi maliyetinin endekslerle ayarlanması veya yenileme değerinin
    esas alınması yoluyla bugünkü fiyat düze
aktiflerin değerlerinde düzeltmeler yapılmasını
vb hesaba katan muhasebe yöntemi
enflasyondan ötürü meydana gelen fiyat değişikliklerini
masraflardaki değişmeleri İsim
cari maliyet muhasebesi İsim
cari maliyet muhasebesi sistemi
cari maliyet
cari maliyet