curtain ring

perdeyi indirmek/kapatmak.
son vermek, sona erdirmek, bitirmek, hatime çekmek.
perdeyi açmak.
başlamak, girişmek, (hizmete) açmak, küşat etmek.