cut back service

  1. Fiil hizmet işlerinde tensikat yapmak
  2. Fiil servis işlerinde tensikat yapmak