1. (a) azaltmak, küçültmek, -e indirgemek/irca etmek, (b) söze karışmak, (c) yarmak, bir parça kesmek.
araya girmek Fiil
kaynak yapmak Fiil
sırayı bozmak Fiil
kâr payını düşürmek Fiil
kâr payını düşürmek Fiil
dilimlemek Fiil
dilmek Fiil
doğramak Fiil
bir şeyi ikiye ayırmak Fiil