cut one's throat

  1. Fiil birinin boğazını kesmek
  2. Fiil kendi kendine zarar vermek
  3. Fiil bindiği dalı kesmek