dükkânların yarım gün kapanması

  1. half-day closing
  2. (Br) half-day closing