dıssectıng

teşrih, tahlil, inceleme.
dissecting room: teşrihhane, teşrih odası: hastane veya tıp fakültesinde
öğretim, araştırma ve inceleme için anatomik dilimleme yapılan oda.
İsim