damage for delay in performance

  1. gecikme tazminatı (akdin zamanında ifa olunmaması sebebiyle geç kalınan günler için müteahhit tarafından
    iş sahibine ödenmesi gereken tazminat