danger list

(hastane) ağır hastalar listesinde olmak Fiil