savaştan kalmış olmak Fiil
bu tarihten itibaren
ancak (sadece) bu tarihten itibaren işlemeye başlamak üzere