çıkmaz, durgunluk, karşılıklı kuvvetlerin yenişememesi halinde girilen bekleme dönemi.
deadbolt.
çıkmaza girmek/sokmak, durgunluk dönemine ulaş(tır)mak.
çözümsüzlük İsim