debts on mesne process

  1. davanın cereyanı sırasında yapılan borç tebligatı